Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 8. december 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af vedtægtsændringer for Fonden Artcenter Spritten, 2021
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af ansøgning til kunstpuljerne
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af behovsanalyse vedr. Bedre koordinering og sammenhæng for børn og unge med psykiske vanskeligheder
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af forlængelse af IV-aftalen
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af disponering af midler til landdistriktskonsulent i 2-årig tidsbegrænset stilling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af høringsforslag vedrørende ændring af retningslinjer og principper for samråd
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af indstiling til Landdistriktspuljen
Beslutning: Godkendt

Lukket

9. Orientering vedrørende totalentrepriseudbud af Børne- og Ungeunivers Stigsborg
Beslutning: Til orientering

Åben

10. Orientering om rådmandsbevillinger fra Kulturpuljen
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om Teater Nordkraft og Aalborg Karnevals regnskaber og årsberetninger
Beslutning: Til orientering
12. Orientering
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
15. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt