Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 12. januar 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Sundheds- og Kulturudvalgets forretningsorden
Beslutning: Godkendt
3. Valg af næstformand i Sundheds- og Kulturudvalget
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af kompetencefordeling mellem Sundheds- og Kulturudvalget, rådmand og direktør/forvaltning
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af mødeplan for Sundheds- og Kulturudvalget 2022.
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Orientering om politikker og strategier i Sundhed og Kultur 2022
Beslutning: Til orientering
7. Anbefaling af repræsentanter og personlige suppleanter til § 17, stk. 4 - Landdistriktsudvalg
Beslutning: Anbefales
8. Drøftelse af samarbejdet mellem Sundheds- og Kulturudvalget og administrationen
Beslutning: Drøftedes
9. Orientering om og introduktion til Sundhed og Kultur
Beslutning: Til orientering
10. Orientering
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Drøftedes
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt