Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 26. januar 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt

Lukket

2. Godkendelse af ny lønmæssig klassificering af HUSETs leder
Beslutning: Udsat

Åben

3. Orientering om strukturen på sundhedsområdet
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om fagligt oplæg til 10-årsplan for bedre mental sundhed og styrket psykiatri
Beslutning: Til orientering
5. Orientering
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om den kommunale tandpleje
Beslutning: Til orientering
7. Drøftelse af nedlæggelse af Tandklinikken på Sønderbroskolen
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
8. Eventuelt
Beslutning: Intet
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
10. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt