Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 9. februar 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af kommende samarbejdsaftale med Kunsthal Spritten
Beslutning: Drøftedes

Lukket

3. Godkendelse af ny lønmæssig klassificering af leder på Huset i Hasserisgade
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af sammensætning af Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg 2022-2025
Beslutning: Anbefales

Åben

5. Godkendelse af kommissorium for ny vision for Aalborg Bibliotekerne
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af kommissorium for synergier på borgerserviceområdet
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af kommissorium for realisering af synergieffekter på sundhedsområdet i Sundhed og Kultur
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af udmøntning af Forsamlingshuspuljen 2022
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af udpegning af repræsentanter og suppleanter til § 17, stk. 4 - Landdistriktsudvalget
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af tids- og procesplan for "Mere tid til kerneopgaven" i Sundhed og Kultur
Beslutning: Godkendt
11. Orientering om evalueringer af projekter om sundhedssamtaler
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om årsberetning 2021 fra Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg
Beslutning: Til orientering
13. Orientering
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
16. Underskriftsblad.
Beslutning: Godkendt