Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 9. marts 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kommende samarbejdsaftale med Kunsthal Spritten
Beslutning: Godkendt
3. Drøftelse af ny samarbejdsaftale med Musikkens Hus 2022-2025
Beslutning: Drøftedes
4. Drøftelse af ny samarbejdsaftale med Aalborg Symfoniorkester 2022-2025
Beslutning: Drøftedes
5. Godkendelse af proces og tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budget 2023-2026
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om Sundheds- og Kulturforvaltningens foreløbige regnskab 2021
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af udmøntning af 2,0 mio. kr. til styrket indsats fra Sundhedsplejen til småbørn
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af udmøntning af 1,2 mio. kr. til tilbud til borgere med angst- og depressionssymptomer
Beslutning: Godkendt
9. Drøftelse af Klimahandlingsplan DK2020 - Målsætninger og klimahandlinger
Beslutning: Drøftedes
10. Godkendelse af anbefaling fra Det Rytmiske Musikudvalg - 1. ansøgningsrunde 2022
Beslutning: Godkendt

Lukket

11. Godkendelse af sammensætning af Kunstudvalget og Billedkunstrådet
Beslutning: Anbefales

Åben

12. Drøftelse af forslag fra Dansk Folkepartis byrådsguppe om information om risici ved omskæring
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
13. Orientering om status på Genstartsmidlerne fra 2021 på Sundheds og Kulturs område
Beslutning: Til orientering
14. Orientering om forvaltningsgrundlag for Sundhed og Kultur
Beslutning: Til orientering
15. Orientering
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt.
Beslutning: Intet
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
18. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt