Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 23. marts 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens regnskab 2021
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. for Sundheds- og Kulturforvaltningen 2021
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2021 til budget 2022 - Anlæg. Sundhed og Kultur. Tillægsbevilling 2021
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2021 til budget 2022 for Sundhed og Kultur - Drift. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
6. Orientering
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
9. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt
10. Rundtur indenfor sundhedsområdet
Beslutning: Til orientering