Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 6. april 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af samarbejdsaftale mellem Aalborg Karneval og Aalborg Kommune
Beslutning: Drøftedes
3. Drøftelse af samarbejdsaftale mellem HUSET og Aalborg Kommune
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af endelig samarbejdsaftale 2022-2025 - Aalborg Symfoniorkester
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af endelig samarbejdsaftale 2022-2025 - Musikkens Hus
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af udmøntning af budgetmidler til seksualundervisning
Beslutning: Udsat med bemærkninger
7. Godkendelse af proces for ny Sundhedspolitik 2023-27
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om resultaterne fra Sundhedsprofilen Hvordan Har Du Det 2021
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om regeringens udspil til ny sundhedsreform
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om Børneprofilen 2021 og Ungeprofilen 2021/22
Beslutning: Til orientering
11. Orientering
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
14. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt