Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 5. maj 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af analyse og forslag til decentralisering af Borgerservice
Beslutning: Drøftedes
3. Orientering
Beslutning: Til orientering
4. Eventuelt
Beslutning: Intet
5. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
6. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt