Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 25. maj 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af økonomirapport for Sundhed og Kultur ultimo april 2022
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af omplacering af ledelsesansvar på Kunsthal Nord
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af engagement i Metropolis Landskab
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af anbefaling fra Det Rytmiske Musikudvalg - 2. ansøgningsrunde 2022
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Aalborg Karneval og Aalborg Kommune for perioden 2022 - 2025
Beslutning: Godkendt
7. Sundheds- og Kulturudvalgets dialogmøde med Landdistriktsudvalget
Beslutning: Drøftedes
8. Godkendelse af Principper og retningslinjer for samråd
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af model for udmøntning af driftstilskud til forsamlingshuse
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af ansøgning til Landdistriktspuljen over 100.000 kr.
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af reviderede retningslinjer for Landsbypuljen
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Godkendelse af modtager af Årets landdistriktspris 2022
Beslutning: Godkendt

Åben

13. Godkendelse af ramme til kulturaktiviteter i landdistriktet
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af forsøg med elcykler i landdistriktet
Beslutning: Godkendt

Lukket

15. Godkendelse vedr. LOF Nord
Beslutning: Godkendt

Åben

16. Drøftelse af indsatser til fordrevne ukrainere på Sundhed og Kulturs område, herunder forventet økonomi og fastlæggelse af serviceniveau
Beslutning: Godkendt
17. Drøftelse af 4. årsstatus ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 2, og ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 3, 2022 – 2025
Beslutning: Drøftedes
18. Fortsat drøftelse af budgetoplæg for 2023-2026
Beslutning: Drøftedes
19. Orientering
Beslutning: Til orientering
20. Eventuelt
Beslutning: Intet
21. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
22. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt