Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 8. juni 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af prioritering af anlægsprojekter i budget 2022
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om 4. årsstatus ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 2, og ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 3, 2022 – 2025
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af støtte fra Landsbypuljen til ansøgning fra foreningen Vaarst Uret
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af udmøntningsstrategi for bevilling målrettet vækstlagskunstnere inden for alle kunstarter, der skal ud at optræde på plejehjem, aktivitetscentre og væresteder
Beslutning: Godkendt
6. Drøftelse af udkast til Vision for Aalborg Bibliotekerne
Beslutning: Drøftedes
7. Orientering om regnskaber 2021 for selvejende idræts- og svømmehaller
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Årsstatus 2021 fra Tilgængelighedsrådgiveren
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om status på Sundt og aktivt lokalområde
Beslutning: Til orientering
10. Orientering
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt