Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 24. august 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om økonomirapport ultimo juli for Sundhed og Kultur
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af mødeplan for Sundheds- og Kulturudvalget 2023
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Drøftelse af 1. udkast til en ny sundhedspolitik
Beslutning: Drøftedes
5. Orientering om status på tandsundheden hos børn og unge i Aalborg Kommunes Tandpleje 2021
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om puljeansøgning til afprøvning af ABC-gruppeforløb
Beslutning: Til orientering
7. Orientering
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
10. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt