Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 26. september 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af indstilling til kunstpuljerne
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt
3. Drøftelse af energitunge faciliteter og aktiviteter på fritids- og kulturområdet
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Drøftedes
4. Orientering
Beslutning: Til orientering
5. Eventuelt
Beslutning: Intet
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
7. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt