Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 12. oktober 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af rammer og temaer for den kommende Børne- og Ungepolitik
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Godkendelse af Beretning 2021 fra Aalborg Kommunes Kunstfond
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af indstillinger til Kunstpuljerne
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om rådmandsbevillinger fra Kulturpuljen 2022
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af anbefaling fra Det Rytmiske Musikudvalg - 3. ansøgningsrunde 2022
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af Samarbejdsaftale 2022-2025 - Nordkraft Big Band
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af ændringer i vedtægter for Nordkraft Big Band
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af forslag til et Børnekulturråd
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af indstilling vedr. ansøgning fra Aairport Festival ApS - Electric Harbour Festival 2023
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af ansøgning til Landdistriktspuljen over 100.000 kr.
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af ansøgning til Novo Nordisk Fonden
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af ansøgning til Socialstyrelsen om puljemidler til etablering af Familiens Hus
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af høringssvar til høringsforslag – Aalborg Kommunes Pårørendepolitik
Beslutning: Godkendt
15. Orientering om sundhedsforskningssamarbejdet i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
16. Orientering om status på indsatsen "Mental sundhed på ungdomsuddannelserne 2016-2022"
Beslutning: Til orientering
17. Orientering om politisk aftale om 10-årsplan på psykiatriområdet
Beslutning: Til orientering
18. Orientering
Beslutning: Til orientering
19. Eventuelt.
Beslutning: Intet
20. Godkendelse af referat.
Beslutning: Godkendt
21. Underskriftsblad.
Beslutning: Intet