Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 26. oktober 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af aktuel status for Sundhed og Kultur 2022, tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af økonomirapport for Sundhed og Kultur ultimo september 2022
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om det endelige budget 2023-2026 for Sundhed og Kultur
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om status for aktiviteter i 2022 i Fælles om Ungelivet
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om status for Kvarterværkstedet 2022-2023
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af bemyndigelse til at søge pulje vedr. udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af ansøgning om akkreditering til ERASMUS+
Beslutning: Godkendt
9. Drøftelse af operationaliseringsplan for Verdensmålsstrategi 2021-2023
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
10. Godkendelse af indstillede projekter til Landsbypuljen
Beslutning: Godkendt
11. Orientering
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
14. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt