Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 23. november 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og Aalborg Zoologiske Have for perioden 01.11.2022 - 31.12.2026
Beslutning: Drøftedes
3. Orientering om økonomirapport for Sundhed og Kultur ultimo oktober 2022
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af Rammeaftale mellem Aalborg Symfoniorkester, Aalborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af årets bevillinger fra Rum og Rammer puljen
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af indstillinger til Kulturpuljen på mere end 20.000 kr.
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af omprioritering af midler til fremme af trivsel hos børn og unge
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af høringsudkast til en ny sundhedspolitik
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Aalborg Kommunes høringssvar til "Plan for speciallægepraksis"
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af kommissorium for ny frivilligstrategi
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af indstillinger til støtte til frivilligt socialt arbejde 2023
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af fordeling af midler fra Tilgængelighedspuljen 2022/23
Beslutning: Godkendt
13. Orientering
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt.
Beslutning: Til orientering
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
16. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt
17. Besøg på Kunstnerværkstederne, Skydebanevej 9, Aalborg
Beslutning: Til orientering