Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 14. december 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af budgetændringer 2023-2026 for Sundhed og Kultur, tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af fordelingen af Fritidsområdets budgetramme for 2023
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af støtte fra Landdistriktspuljen, efterår 2022
Beslutning: Godkendt

Lukket

5. Godkendelse af udvidelse af tilskuerkapaciteten i Gigantium
Beslutning: Godkendt

Åben

6. Godkendelse af fremtidig styringsmodel for genoptræning efter Sundhedslovens § 140
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af høringssvar til Aalborg Kommunes Demensstrategi
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af høringsudkast til Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik 2022-2025
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af brug af kommunalt tilskud i 2023 til Sangkraft Aalborg
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af model for støtte af nye gavlmalerier
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af bevilling til 1000Fryd
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og Aalborg Zoologiske Have for perioden 01.11.2022 - 31.12.2026
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af støtte til Aalborg Zoos forundersøgelse til separatkloakering
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af forlængelse af forsøg med pulje til kultur i landdistriktet
Beslutning: Godkendt
15. Orientering om regnskaber og årsberetninger fra Teater Nordkraft og Aalborg Karneval
Beslutning: Til orientering
16. Orientering om årsberetning 2022 fra Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg
Beslutning: Til orientering
17. Orientering om tilrettet Forvaltningsgrundlag for Sundhed og Kultur
Beslutning: Til orientering
18. Drøftelse af status på arbejdsform og rammer for arbejdet i Sundheds- og Kulturudvalget
Beslutning: Drøftedes
19. Orientering
Beslutning: Til orientering
20. Eventuelt
Beslutning: Intet
21. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
22. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt