Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 8. februar 2023
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Bydelshusanalyse - Et fælles tredje
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af ramme til Grøn Familiedag 2023
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af udmøntning af Forsamlingshuspuljen 2023 og midler til udvikling og renovering af Forsamlingshuse
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af ramme til forundersøgelse vedrørende oprensning ved Sebbersund
Beslutning: Godkendt
6. Orientering
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
9. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt