Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 8. marts 2023
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af 1. årsstatus "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" version 3
Beslutning: Drøftedes
3. Orientering om foreløbigt regnskab 2022 for Sundhed og Kultur
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af forslag til udmøntning af Aktivt fritidsliv for kommunens unge under uddannelse
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af ekstraordinært tilskud til GAME Streetmekka Aalborg
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af bevilling fra Landsbypuljen 2023
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af ændringer i retningslinjer for Aalborg Kommunes Kulturpulje
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Børne- og Ungepolitik 2022-2025
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Sundhedspolitik
Beslutning: Anbefales
10. Drøftelse af udkast til Sundhedsklynge Midts bidrag til slutevaluering af Sundhedsaftalen 2019-2023
Beslutning: Drøftedes
11. Orientering
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
14. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt