Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 22. marts 2023
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af regnskab 2022 for Sundhed og Kultur
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. for Sundhed og Kultur 2022
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i regnskab 2022 til budget 2023 for Sundhed og Kultur - Drift. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i regnskab 2022 til budget 2023 - Anlæg. Sundhed og Kultur. Tillægsbevilling 2023
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af proces og tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budget 2024-2027
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af anbefaling fra Det Rytmiske Musikudvalg - 1. ansøgningsrunde 2023
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af indstillinger til Kunstpuljerne
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af høringssvar til Aalborg Kommunes uddannelsesstrategi 2023-2026
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af høringssvar til Aalborg Kommunes Integrationsstrategi 2023-2026
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af udmøntning af midler til indsatser i Sundhedsklynge Midt
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Drøftelse af status på genoptræningsområdet
Beslutning: Drøftedes

Åben

13. Orientering om tidsplan for ibrugtagning af Psykiatriens Hus i Aalborg
Beslutning: Til orientering
14. Orientering om status på tilgængelighedsrådgivningen 2022
Beslutning: Til orientering
15. Orientering
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt
Beslutning: Intet
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
18. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt