Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 27. april 2023
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af etablering af tilbud til borgere med let apopleksi og forbigående blodprop i hjernen (TCI)
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af støtte til indstillede ansøgninger til Landdistriktspuljen, forår 2023
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af aktiviteter som understøtter DM-ugen, cykling
Beslutning: Godkendt
5. Orientering.
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Intet
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
8. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt