Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 24. maj 2023
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapport for Sundhed og Kultur ultimo april 2023
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af dispensationsansøgning på støtte til Skudetræf i Hals
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af indstillinger til kunstpuljerne
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af indstilling om afslag på støtte til gavlmaleri
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af bevilling fra puljen Rum & Rammer til Foreningen 1000Fryd
Beslutning: Godkendt
7. Orientering
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
10. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt