Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 22. januar 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Procedure for udpegelse af Integrationsråd for byrådsperioden 2014-2017
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Anlægsprojekter i 2014
Beslutning: Godkendt
4. Øget selvbetjening og flere studiepladser på hovedbiblioteket
Beslutning: Godkendt
5. Tværgående strategiske indsatsområder
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

Fulde pdf for åben dagsorden.
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
9. Eventuelt
Beslutning: Intet