Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 22. oktober 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Aalborg Zoo orienterer om masterplan for udviklingen af Aalborg Zoologiske Have
Beslutning: Til orientering
3. Virksomhedsrapport ultimo september 2014
Beslutning: Godkendt
4. Justering af kriterierne for støtte fra Aalborg Kommunes kulturpulje
Beslutning: Godkendt
5. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Intet
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for åben dagsorden.
8. Godkendelse af ændringer i indplacering af leder
Beslutning: Udsat
9. Godkendelse af referat.
Beslutning: Godkendt