Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 23. april 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018
Beslutning: Godkendt
3. Indgåelse i samarbejde med 6-byerne om røgfri storby
Beslutning: Godkendt
4. Forlængelse af aftale om Sundhed i bevægelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Sundhedsindsats i boligområder
Beslutning: Godkendt
6. Vandpibers virkning
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
7. Nørresundby Idrætscenter - udbetaling af tilskud i 2014 og 2015
Beslutning: Udsat
8. Udpegning af kunstfaglige medlemmer til Aalborg Kommunes Kunstfond
Beslutning: Godkendt
9. Ansøgning fra Aalborg Internationale Guitarfestival om støtte i 2014
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Omdannelse af Kongerslev idrætscenter
Beslutning: Godkendt
11. Forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet
Beslutning: Til orientering
12. Kontrol af aktivitetstilskud 2013
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Godkendt
13. Høring på den åbne skole, som element i skolereformen
Beslutning: Godkendt
14. Høring på organisering af fritidstilbuddet som element i skolereformen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
15. Høring på strategien "Tryghed i Aalborg Kommune"
Beslutning: Godkendt
16. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt
Beslutning: Intet
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt