Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 24. september 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Ændret organisering af samarbejdet mellem Kunsten og Utzon Center
Beslutning: Anbefales
3. Landdistriktspolitik 2014-2018
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Udviklingsplanproces for udvalgte lokalsamfund i landdistriktet 2014-2015
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om nedrivning af forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet, 3. pulje
Beslutning: Til orientering
6. Drøftelse af udkast til Sundhedspolitik 2015-2018
Beslutning: Drøftedes
7. Charter for at indgåelse af partnerskabet Aalborg - en mere røgfri kommune samt handleplan
Beslutning: Godkendt
8. Kollektiv trafik - Evaluering af City Circle 2014
Beslutning: Til orientering
9. Sundheds- og Kulturudvalgets møder 2015
Beslutning: Godkendt
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt