Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 25. juni 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende museer, ZOO og Huset
Beslutning: Til orientering
3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af vedtægter for Nordkraft Big Band
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Anbefales
5. Aalborg Kommunes Kunstfond
Beslutning: Godkendt
6. Proces for ny uddannelsesstrategi 2015-18
Beslutning: Til orientering
7. Aktivitetstal for Kultur, Landdistrikter og Fritid
Beslutning: Til orientering
8. Trekanten - Ny strategi
Beslutning: Til orientering
9. Status på projekter fra arven efter Hanne Mortensen
Beslutning: Godkendt
10. Evaluering af ekspresbus 20E
Beslutning: Se referat
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt