Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 26. marts 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Endeligt Regnskab 2013 - Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Beslutning: Godkendt
3. Endeligt Regnskab 2013 - Kultur, Fritid og Bibliotek
Beslutning: Godkendt
4. Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. regnskab 2013
Beslutning: Godkendt
5. Overførsler fra regnskab 2013
Beslutning: Godkendt
6. Budgettidsplan 2015 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
7. Årlig sundhedscenterrapport 2013
Beslutning: Til orientering
8. Kulturpuljen 2014 - Orientering om ansøgninger behandlet af rådmanden
Beslutning: Til orientering
9. Kulturpuljen 2014 - Ansøgninger om tilskud
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Udpegning af repræsentant til FiskeriLAG Midt-Nords bestyrelse
Beslutning: Godkendt
11. Måltal for kommunale medarbejdere med ikke-vestlig baggrund
Beslutning: Godkendt
12. Køreplanindstilling 2014/15
Beslutning: Anbefales
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Intet