Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 28. maj 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om analyse af Nordkraft Event
Beslutning: Til orientering
3. Udviklingsaftale mellem Musikkens Hus i Nordjylland og Aalborg Kommune 2014-16
Beslutning: Anbefales
4. Aftale mellem Aalborg Kommune og 1000fryd
Beslutning: Anbefales
5. Orientering om Nordjyllands Historiske Museum.
Beslutning: Til orientering
6. Kulturpuljen 2014 - Orientering om ansøgninger behandlet af rådmanden
Beslutning: Til orientering
7. Udpegning af repræsentant for Aalborg Kommune til Eliterådet
Beslutning: Anbefales
8. Indstilling vedrørende AKA-puljen april 2014
Beslutning: Godkendt
9. Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014
Beslutning: Anbefales
10. Integrationsrådets feriekoloni 2014
Beslutning: Godkendt
11. Kollektiv Trafik - City Circle - gratis bus 8 uger i sommerferien i Aalborg by
Beslutning: Udsat
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Fremsendes
14. Fælles drøftelse af sundhedsområdet
Beslutning: Drøftedes
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt